ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  @erasmus-gifts

Κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό 30% με την έκδοση προτιμολογίου.
Κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό το υπόλοιπο 70% ΠΡΙΝ την παράδοση – αποστολή με έκδοση τιμολογίου. 
Στο καταθετήριο, θα πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας και το σχολείο που εκπροσωπείτε.
Τυχόν τραπεζικά ή διατραπεζικά έξοδα, επιβαρύνουν τον αγοραστή.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Δικαιούχος:

Για ενεργοποίηση της παραγγελίας σας συντομότερα μπορείτε να αποστείλετε το καταθετήριο της τράπεζας με email στο info@erasmus-gifts.gr